پرشیآمین ( NPN آهسته رهش)

محصول جدیدی از شرکت کیمیا دانش الوند

جدیدترین اخبار

انتشار اولین مقاله سال ۱۳۹۹

به لطف خدا اولین دستاورد تیم بزرگ تحقیقاتی کیمیا دانش الوند در سال ۱۳۹۹ در مجله وزین و معتبر British Journal of Nutrition وابسته به دانشگاه کمبریج به چاپ رسید.…

جدیدترین مقالات

اثرات استفاده از مکمل چربی در ۳ هفته انتهای آبستنی و قبل از شیرگیری (استارتر) بر عملکرد

جهت دانلود مقاله اثرات استفاده از مکمل چربی در ۳ هفته انتهای آبستنی و قبل از شیرگیری (استارتر) بر عملکرد، تخمیر شکمبه، متابولیت های خونی، ایمنی غیر فعال و سلامت گوساله های…

هیات مدیره

فهرست