شرکت دانش بنیان "کیمیا دانش الوند" با افتخار تقدیم می کند

 

"پرشیا اویل" روغن 100 % گیاهی مخصوص تغذیه طیور با حداقل انرژی قابل متابولیسم 8800 kcal/kg

 

دریافت کاتالوگ