انتشار اولین مقاله سال 1399

انتشار اولین مقاله سال ۱۳۹۹

به لطف خدا اولین دستاورد تیم بزرگ تحقیقاتی کیمیا دانش الوند در سال ۱۳۹۹ در مجله وزین و معتبر British Journal of Nutrition وابسته به دانشگاه کمبریج به چاپ رسید.…