جهت دانلود مقاله متابولیسم اسید استئاریک و اسید پالمیتیک در گاوهای شیرده (مقاله مروری) – بخش اول ”  بر روی لینک زیر کلیک کنید .

دانلود