جهت دانلود مقاله اثرات ژنتیک،مدیریت و تغذیه بر کیفیت گوشت  بر روی لینک زیر کلیک کنید .

دانلود