جهت دانلود مقاله گاوهای شیری از طریق مصرف نمک های کلسیمی اسیدهای چرب غیر اشباع با چند پیوند دوگانه عبوری، اسیدهای چرب ضروری بیشتری دریافت می کنند. بر روی لینک زیر کلیک کنید .

دانلود