به لطف خدا اولین دستاورد تیم بزرگ تحقیقاتی کیمیا دانش الوند در سال ۱۳۹۹ در مجله وزین و معتبر British Journal of Nutrition وابسته به دانشگاه کمبریج به چاپ رسید. این دومین مقاله از این تیم تحقیقاتی است که در این مجله معتبر به چاپ میرسد. سپاس ویژه از جناب آقای دکتر کاظمی بنچناری (دانشیار گروه علوم دامی دانشگاه اراک) که زحمت اصلی اجرای طرح و پیگیری انتشار مقاله را داشتند.