پرشیا اویل

شرکت دانش بنیان “کیمیا دانش الوند” با افتخار تقدیم می کند
“پرشیا اویل” روغن ۱۰۰ % گیاهی مخصوص تغذیه طیور با حداقل انرژی قابل متابولیسم ۸۸۰۰ kcal/kg
پرشیا اویل
پرشیا اویل
پرشیا اویل